CrossFit

Són la majoria dels nostres WODs programats i consten d'un "Warm Up" (o fase d'escalfament), una part d'aixecaments olímpics on es fa molta incidència en la tècnica i la seguretat, el WOD o entrenament del dia i acabem amb una fase de "Cool Down" (de tornada a la calma) amb una sèrie d'estiraments actius.